چاپ کردن این صفحه

تونر پلاتر های OCE

21 -2664

 تونر های فابریک و طرح درجه 1

نکته بسیار مهم و قابل توجه در خرید تونر کیفیت و تاریخ تولید تونر میباشد چون تونر به عنوان مواد ورودی مورد نیاز برای چاپ با همه قسمت های مهم دستگاه درگیر میباشد و عدم کیفیت مناسب باعث ایجاد چاپ بی کیفیت ، صدمه به قطعاتی نظیر درام ، بلید ، تانک تونر و یا ازبین بردن دولوپر و در کل ایجاد مشکلات بسیار و پرهزینه میباشد  ، همانطور که مشخص است تونر های اورجینال دارای کیفیت مطلوب تر و چاپ بهتر میباشد و برای سلامت دستگاه هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکند اما به دلیل قیمت بالاتر گاها برای بعضی از مجموعه ها و دفاتر فنی از لحاظ اقتصادی به صرفه نمیگردد بر اساس همین مورد مجموعه رای تک سام واردات تونر های طرح که از لحاظ کیفی در شاخص بالاترین کیفیت تولید میباشد را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی و کارشناسی های مختلف در حا حاضر تونر های طرح درجه یک این مجموعه با نوع اورجینال تفاوت خاصی نداشته و از لحاظ کیفیت چاپ و کارکرد تونر بر حسب متراژ همانند تونر اورجینال جوابگو میباشد.